Fartsgrensa er sett opp til 90 kilometer i timen i tunnelane: - Fysiske lovar tilseier at risikoen aukar når farten aukar

foto