Har du opplysninger om bildet? Send en e-post til Tor Larsen, på tor@dolen.no.