Arbeiderpartiet gjorde sitt dårligste valg siden krigen, mens Senterpartiet må tilbake til Borten-epoken på 60 og 70-tallet for å finne noenlunde samme valgresultat. Partisekretær Stenseng, er forsiktig med å påpeke enkeltårsaker.

Må evaluere raskt

– Valgresultatet for Arbeiderpartiet var en stor skuffelse. Det er for tidlig å peke på enkeltårsaker. Vi har allerede i dag startet evalueringen, og det må vi gjøre grundig og åpent med god involvering av partiet, sier Stenseng til Dølen, dagen derpå det mange beskriver som et katastrofevalg for AP. Den beskrivelsen er ikke Stenseng helt enig i.

– Det må presiseres at vi har gjort et veldig dårlig valg, men vi er på ingen måte er parti som har knekt nakken. Vi har en sterk partiorganisasjon som skal snu dett ved å være offensive i opposisjon mot en svekket regjering, påpeker Stenseng.

Forsetter som partisekretær

– Hvor mener du som partisekretær at det gikk galt for AP? Var det saker og strategi under valgkampen eller var det et resultat av politikken AP har ført i hele den siste fireårsperioden?

– Jeg tor en av hovedårsakene var at vi ikke var tydelige nok med å få fram våre budskap som var ambisiøse både innen helse og skole. Dette druknet i støy fra en valgkamp som til tider var preget av mer diskusjon om retorikk og konflikt enn politikk. Valkampformen ble litt for tabloid.

– Dere taper til Senterpartiet så det suser i hele distriktsnorge. Vil det medføre at dere vil satse mer på å fronte offensiv distriktspolitikk fram mot kommunevalget om to år? Og dere stemte i siste stortingssesjon med regjering i rundt halvparten av sakene som var oppe, vil vi se mindre av det?

– Senterpartiet vant fram med sine kjernesaker i distrikt og landbruk. Vi er et breiere politisk parti for by og land, og vedtok et nytt politisk program på landsmøte i april etter en grundig prosess i partiet - det er den vi skal jobbe for å få gjennomslag for i stortinget de neste fire årene. AP har 200 ordførere rundt omkring i landet, og de skal tydeliggjøre vår distriktspolitikk i kommuner og fylker fram mot valget. Skillelinjene mellom AP og regjeringens politikk, må bli tydeligere der uenigheten er.

– Vil du vurdere din stilling som partisekretær i AP etter dette dårlige valgresultatet?

– En samlet ledelse har sammen med sentralstyret, godt forankret i partiorganisasjonen, ansvaret for strategi og valgkamp. Vi skal og ta ansvaret videre, og ingen i partiledelsen har vurdert sin stilling, sier partisekretær Stenseng til Dølen avslutningsvis.

Senterpartiet jakter makt

Senterpartiet har størst framgang i alle de tre midtdalskommunene, og AP har størst tilbakegang. Det er bare to år til kommunevalget, og dette valgresultatet har gitt tidligere Sp-ordører i Nord-Fron, Olav Røssum, en skikkelig «boost».

– Det er selvsagt veldig inspirerende å ha et slik resultat i ryggen fram mot valget om to år. Vi skal være som SP også er sentralt - nemlig tydelige og lett gjenkjennelige i politikken. Vi skal slåss mot sentralisering og for distriktene i dette landet, og vi skal stå for vårt grunnsyn som partiet er tuftet på. Dette valget viser klart og tydelig at SP når fram til velgerne med sine budskap. Fram mot valget vil vi fortsette vårt gode samarbeid med partikolleger i Ringebu og Sør-Fron for også å få en så god regional politikk som mulig, sier Røssum til Dølen.