- For få plusser og for mange minuser til at det kunne bli et salg, sier styrelederen

foto