All telefoni inn til Innlandet politidistrikt er nede - jobber for å finne ut av problemene