Ellinor har skapt en arena for mangfold: - Viktig å ha en plass uten stress og kjøpepress