Ideen om denne spesielle overnattinga midt i bakken, tente Lars umiddelbart på: - Et unikt tilbud