Mange vil ha jobben som prosjektleder for Regionrådet i Midt-Gudbrandsdal