Yrkesfag via teams: - Har i stor grad greid å leggje til rette for praktisk opplæring

foto