Sjekk kjøp og salg av hus, hytter og eiendommer i Midtdalen den siste måneden

foto