Stenger akebakken ved Midtbygda skole inntil videre