Må fjerne turstolpe av hensyn til villrein og verneverdier