Har fått utsett riving av tilbygg som var sett opp ulovleg