Denne gjengen utgjør Vinstra Drill, inkludert de aller ferskeste små og instruktørene. Foto: Silje Josten Lien

«Fem, seks, sju, ått´» - denne drilltroppen er mer enn tredoblet på ti år

Det er fortsatt en ganske ukjent sport for mange, men det å drille frister stadig nye utøvere – også i Midtdalen.