Det er snart mai, men fremdeles er fortau og gater på Vinstra fulle av grus.

Glatt grus

Dølen har blitt kontaktet av en barnefar i Toksefeltet, som mener grusen på fortauene i de bratte bakkene opp til boligfeltet  utgjør en fare for de mjuke trafikanter.

- Dette er skolevegen til mange barn, og nå er sykkelen i bruk til skolen. Grusen på gang- og sykkelvegen gjør sitt til at syklene fort kan skli når de kjører ned de bratte bakkene. Nå er det på tide at kommunen får sopt og rengjort gang- og sykkelstien her, sier barnefaren til Dølen.

Og i Nedregate er det likeens. Også der ligger mengder med grus fra vinterens strøing igjen både i vegbane og på fortau.

Er på gang

På Nord-Fron kommunes postliste kan vi lese at det er sendt ut anbud på arbeidet med soping av gater og fortau i kommunen.

- Vi skrev kontrakt med de som skal utføre dette arbeidet rett før helga, så arbeidet med sopingen av veger-  og fortau vil være i gang i disse dager, forteller Bjørn Bjørke i Nord-Frons tekniske etat til Dølen.