- Det viktigaste er at dei blir trygge og har det gøy

foto