Rune vart heidra da fire lokale fotoklubbar arrangerte nasjonal fotofestival: - Gir inspirasjon til å fortsetje