Barn som vokser opp i lavinntektsfamilier preges av voksnes bekymringer

foto