Vil kjøre beltebil i fronsfjella - kommunen innstilte på avslag