Utvalg i Nord-Fron gjorde vedtak: Går inn for 1–10-skole