Saka oppdaterast.

Vinstra vidaregåande skule (VVS) gjennomførte sitt skuleval tysdag. Dei rakk ikkje å telle opp stemmene i løpet av dagen, opplyser rektor Leif Solheim, og dei er heller da ikkje ein del av den nasjonale statistikken, som kom tysdag.

Av totalt 347 elevar på skulen, var det 124 som stemte ved skulevalet.

Resultatet viser at Sp er det partiet som får flest stemmer blant ungdommane. Dei har fått 31 stemmer. Etter Sp kjem Frp med 26 stemmer, medan Arbeiderpartiet får 25 stemmer.

Åtte stemmer var blanke.

Om ein ser på resultatet frå 2019, var et da to parti som skilte seg klart ut: Sp og Ap.

Sp var også den gongen det største partiet blant elevane på VVS, med 112 stemmer (35,7 prosent). Dei hadde da eit knapt fleirtal foran Ap, med 109 stemmer (34,7 prosent). Frp var det tredje største partiet, men dei fekk berre 33 stemmer (10,5 prosent) oppslutning.

HER kan du lese om korleis resultata frå 2019 var.

Slik fordeler stemmene seg ved Vinstra vidaregåande skule i 2023. Resultata frå 2019 i høgre kolonne:

PARTI2023, PROSENT/ANTAL STEMMER (124)2019, PROSENT/ANTAL STEMMER (311)
Senterpartiet25,0 (31)35,7 (112)
Fremskrittspartiet21,0 (26)10,5 (33)
Arbeiderpartiet20,2 (25)34,7 (109)
SV10,5 (13)2,9 (9)
Høyre5,6 (7)4,8 (15)
Venstre3,2 (4)3,5 (11)
Rødt2,4 (3)1,9 (6)
Partiet Sentrum1,6 (2)
Pensjonistpartiet1,6 (2)0,6 (2)
MDG0,8 (1)1,3 (4)
KrF0,8 (1)1,0 (3)
Norgesdemokratene0,8 (1)
Blankt6,5 (8)

Klar borgarleg framgong

Nasjonalt viser årets skuleval ein kraftig framgong for Frp og Høgre, samanlikna med skulevalet som vart arrangert i 2019, da det og var kommune- og fylkestingsval.

Nasjonalt aukar Frp frå 8,1 prosent i 2019, til 19,5 prosent i år. Dei har med det den største auka av alle partia, på 11,4 prosentpoeng.

Med 21,9 prosent er Høgre oppe på 20-talet for første gong sidan 2013, og aukar med 8,9 prosentpoeng.

Ap går attende med 9,5 prosentpoeng frå 26,5 prosent til 17 prosent. Dei er med det partiet som tapar flest stemmer, samanlikna med skulevalet i 2019.

– Skulevalet er ein viktig del av elevane sin demokratiopplæring i skolen. Gjennom skulevalet får elevene moglegheit til å delta i politiske diskusjonar, få kunnskap om politiske retningar og sjølv gje ei stemme. Dette er viktigare enn sjølve resultatet, seier divisjonsdirektør Bjørn Lescher-Nuland i Utdanningsdirektoratet.

Også i Innlandet har Frp og Høgre stor framgong. Frp er valets vinnar i Innlandet med 23,1 prosent av stemmene.

Slik er resultata frå skulevalet på vidaregåande i Innlandet:

PARTIPROSENTENDRING (2019)
Frp23,1+ 11,4
SV7,1- 3,5
Rødt2,1- 1,7
Høgre15,4+ 7,8
Ap19,1- 5,6
Sp12,1- 9,0
Venstre11,5+ 2,9
MDG2,9- 1,8
KrF1,7+ 0,8
Pensjonsitpartiet1,0+ 1,5
Liberalistene1,4- 0,4
Industri- og næringspartiet0,9+ 1,4
Partiet Sentrum0,5+ 0,1
Konservativt0,4
Norgesdemokratene0,8