Fylkesmannen fastholder vedtak i klagesak på Gålå - opphever dermed tomtegodkjenning