Nordbohus Gjøvik har inngått avtale med eier Coop Innlandet og Coop Ottadalen om overtakelse av selskapet. Formelt er det Nordbo Mjøsa som står som den nye eieren, men det vil være Nordbohus Gjøvik som skal utøve eierskapet.

Større marked

- Oppkjøpet er et ledd i bedriftens strategi for å utvide sitt markedsområde og volum, uttaler daglig leder i Nordbohus Gjøvik, Tor-Atle Fuglerud, i en pressemelding.

Med oppkjøpet tar selskapet, som hovedsakelig selger boliger rundt Mjøsa, en større del av markedet i regionen.

- Ved å ha tilgang og kontroll over Norbohus-konseptet i hele mjøsområdet og oppover Gudbrandsdalen, stille vi enda sterkere i forhold til tomteerverv og utvikling av nye boligområder. Nordbohus Vinstra AS er et veldrevet selskap med en lang og god historie, fortsetter Fuglerud.

- Bra forutsetninger

Daglig leder i Nordbohus Vinstra, Morten Randen, er positiv til eierskiftet.

- Dette er meget bra for oss, vi har nå fått bra forutsetninger for videre vekst i vårt marked. Det skal bli spennende å se hvilken tilvekst vi kan oppnå fremover med hjelp av Nordbohus Gjøvik sin erfaring og kompetanse..

Fuglerud, går inn som styreleder i selskapet, ledelsen ellers vil forbli uendret.