Vil avdekke avvik, men godkjenner feilplassert hytte på Sødorpfjellet

foto