Tilsyn med helse- og omsorgstenester til vaksne utviklingshemma i Ringebu