Skåbu er selvsagt  mer enn sommerarrangementet ”Liv Lågå” fra 14 til 17. juli, men i år kan dette arrangementet med blant annet handelsmarked, konserter og egen revy, feire ti år. Nye bannere i sentrum er med på å markere jubileet. De informerer ikke bare om sjølve arrangementet, men også om den sterke tilknytninga Skåbu har til naturen, livet i naturen og fjella omkring.

To slags bannere

Den ene av bannerne ønsker velkommen til Skåbu og har avbildet elg, hest og ørn under et ornament hentet fra vakker treskjærerkunst. Det andre banneret forteller når ”Liv Lågå” arrangeres. Arrangørene i Skåbu hadde søkt vegvesenet om å la ”Liv Lågå”-bannerne henge fra 12. juni til 1. september, men vegvesenet tillater bare at de kan henge fra 1. juli til 20. juli.

– Tidsrammen det søkes om er ikke i henhold til gjeldende praksis, og kommer dessuten i konflikt med tidligere gitt tillatelse, skriver Statens vegvesen i sin begrunnelse til avslaget.

Elg på menyen

I år er det elgen som står i fokus under Liv Lågå.

– Skåbu har trolig verdens største elgtrekk, og årets tema er Elg. Med dette jubileet satser vi på et løft av hele arrangementet, med mye liv og røre og god stemning i den vakre fjellbygda vår, forteller Kristin Beate Sletten i Liv Lågå-komiteen til Dølen.