Arbeidsgruppens forslag til politimesteren om effektivisering av tjenesteenheter i Innlandet, vurderer å flytte Midt-Gudbrandsdal lensmannskontor til Ringebu etter at husleiekontrakten på Vinstra utløper.

Arbeidsgruppa har følgende begrunnelse til dette forslaget:

“Midt-Gudbrandsdal er utenom Lillehammer-regionen, den delen av Gudbrandsdalen med størst tilfang av både straffesaker og sivilsaker. Regionen ligger relativt langt fra både Lillehammer og Otta. Området består av mange aktive tettsteder hovedsakelig langs aksen sør-nord langs E-6 og jernbanen. Dagens situasjon med å ha et tjenestested i Midt-Gudbrandsdal fremstår som fornuftig i forhold til kriteriene for reformen.

En eventuell flytting av tjenestested fra Vinstra til Ringebu vil gi en bedre geografisk fordeling av tjenestestedene i Gudbrandsdalen. Dette alternativet bør vurderes ved utløp av husleiekontrakt på Vinstra. Dette vil gi en bedre geografisk fordeling av tjenestesteder”, skriver arbeidsgruppa i sin rapport.