Dette kommer fram i et brev fra ”Bildende Kunstneres Hjelpefond” til Nord-Fron kommune vedrørende kunstprosjektet ”Vegskille”. De viser til en lovhjemmel i Kunstavgiftloven.

20 000 kroner

Bildende Kunstneres Hjelpefond minner i brevet kommunen om at for sen rapportering og betaling vil medføre forsinkelsesrenter, og ber om rapport og betaling eller annen tilbakemelding seneste 8. mars. Per 12. mars har de ikke fått svar eller betaling fra Nord-Fron kommune.

Kunstavgiften er satt til fem prosent av verdien. Kunstverket i Kvam, av kunstneren Joar Nango, hadde et budsjett på 400 000 kroner og var finansiert gjennom kommunen og fylkeskommunen. Fem prosent i kunstavgift medfører dermed en avgift på 20 000 kroner.

– Vi forholder oss til at det er gjennomført et kunstnerisk utsmykningsprosjekt i kommunal regi, og at slike prosjekter avgiftspliktige ifølge kunstavgiftsloven, sier direktør i Bildende Kunstneres Hjelpefond, Hege Imerslund.

Kommunen er avventende

Kulturleder i Nord-Fron kommune, Ingebjørg Teigmoen Bergum, kan fortelle at kommunen er i en prosess der de ser på saken, og at de i første omgang ikke vil betale avgiften.

– Vi er i ferd med å svare på brevet og komme med en rapport til Bildende Kunstneres Hjelpefond i disse dager. Jeg har ennå ikke fått satt meg nok inn i regelverket og tolkningene vedrørende avgiften til å uttale meg konkret. Men det store bildet er, at vi stiller spørsmål om vi skal betale en avgift for et kunstverk vi ikke har fått overlevert og som ikke er ferdig, sier kulturleder Teigmoen til Dølen.

Er kontrakten oppfylt?

Spørsmålet er dermed om kunstverket er avgiftspliktig så lenge det ikke er fullført. Dette spørsmålet vil ikke direktøren i Bildende Kunstneres Hjelpefond svare direkte på.

– Kunstavgift ved utsmykningsprosjekter beregnes av kontraktssum avtalt med kunstneren, og et sentralt moment med tanke på avgiftsplikten vil derfor være om kontrakten er oppfylt og kunstneren har mottatt avtalt honorar. Vi har sendt et brev til Nord-Fron kommune med påminnelse om avgiftsplikten, som foreløpig er ubesvart. Før vi får svar fra kommunen kan vi ikke uttale oss om hvorvidt det er andre forhold ved kontraktsoppfyllelsen som kan ha innvirkning på avgiftsberegningen i dette tilfellet.

Restene av det uferdige kunstverket ligger på kommunalt lager i Lomoen.