Metallskrap var ikke dumpet, men lagret for henting til gjenvinning

foto