Ser varig trend for natur og friluftsliv: - Covid-året har fått folk til å gjera alvor av hytteplaner