Statsforvalteren: «Vi ser at ein betydeleg del av elevane rapporterer om mobbing på skulen»

foto