Følger situasjonen nøye: Regner med høgere vannstand