På seterkvea samles bygdefolk og hytteturister til påskemoro