Skal bruke 334 millioner kroner på vann- og avløpsanlegg - innbyggerne får regninga

foto