Ragnhild Borgen Hauge tok utdanning som treskjerar i godt vaksen alder. Foto: Beate Hovde

– Det er berre ein feil, eg skulle gjort dette mange år tidlegare

Ragnhild Borgen Hauge tok utdanning som treskjærar i vaksen alder, det har ho ikkje angra på.