Foreslo å sette i stand seks ledige rom for eldre, men ble nedstemt: - Alle jeg har spurt sier det er mangel på leiligheter