Hans sin hånd ble delt i to. Sju timer senere våkner han fra operasjonen