Rune Støstad søker om fritak fra kommunestyret

foto