Det opplyser Meteorologisk institutt.

Tross store snømengder på slutten av 2023, falt det også mindre nedbør enn normalt for landet som helhet.

For landet som helhet endte desember 2023 på 3,2 grader under normalen.  Klassifikasjonen av nedbør viser at desember varierte mellom «Svært våt» i sørlige strøk av Finnmarksvidda og mindre områder i indre strøk østafjells og på Vestlandet, og «Ekstremt tørr» i fjordstrøkene i Vest-Finnmark. For landet som helhet falt det 20 prosent mindre nedbør enn normalt.

I Nord-Norge var desember hovedsakelig «Kald» eller «Svært kald», til dels «Ekstremt kald» i deler av Troms og Vest-Finnmark. I Sør-Norge var måneden for det meste «Kald», men «Svært kald» i deler av Trøndelag og Innlandet, og «Normal – kjølig» i deler av Agder og Rogaland.

For landet som helhet endte altså måneden 3,2 grader under normalen, og er dermed den 19. kaldeste i en måleserie som går tilbake til 1900. Desember 2006 er varmest med 4,5 grader over normalen, mens 1915 er kaldest med 8,0 grader under normalen. Forrige gang vi hadde en kaldere desember var i 2012.

Avvikene i år varierte mellom 5-6 grader under normalen på værstasjoner i Innlandet, Trøndelag og Helgeland til 0,5–1 grad under normalen på stasjoner i Agder, Rogaland og Vestland.

Høyeste maksimumstemperatur var 14,8 grader, og ble registrert 16. desember på Sunndalsøra III (Møre og Romsdal). Gjennomsnittet av høyeste maksimumstemperatur i desember i normalperioden 1991-2020 er 14,7 grader. Laveste minimumstemperatur var -33,7 grader, og ble registrert den 31. desember på Cuovddatmohkki (Karasjok, Troms og Finnmark). Gjennomsnittet av laveste minimumstemperatur i desember i normalperioden 1991-2020 er -35,3 grader.

På den femte dagen i januar er det kaldt i hele Midtdalen, med temperaturer på godt under 20 kuldegrader.