Vil sende forslag om femdagars skuleveke ut på høyring