Lokal sjåfør tatt for kjøring i ruspåvirka tilstand