Vedtok å ikkje dele ut kulturpris i år - gir to unge lovande stipend