Store skader: Har sett av 1,6 millionar til reparasjon