Disse har søkt på stilling som helsefagarbeider i hjemmetjenesten