Beskriver dyreplageri, hærverk og trakassering på Kvamsfjellet: - Fortvilende