Kultur- og musikkvener i sorg: - Tomrommet Trond etterlet seg blir det svært vanskeleg å fylle