Får pålegg om opprydding etter hyttebygging på Lauvåsen