Eksportprisen ble delt ut under Genos årsmøte Også i år mottok oksen prisen. I fjor delte oppdretterse av Gopollen prisen med oppdretterne av oksens far, 10177 Braut.

I 2017 ble det solgt 63 341 doser av oksen, og totalt har det blitt solgt om lag 136 000 doser av oksen internasjonalt.

Det ble brukt i overkant av 50 000 sæd-doser av oksen i Norge før den ble tatt ut av bruk nasjonalt, og han har flere gode sønner etter seg.

Oksen 11078 Gopollen har 315 døtre med melk, 149 døtre med eksteriøropplysninger og 3401 sønner med slakteopplysninger. Foto: Jan Arve Kristiansen

Nært og kjært forhold

11078 Gopollen fikk Genos avlsstatuett for beste eliteokse 2015, under årsmøtet i Geno i 2016. Oksen er født 2. juli 2009.

– Husdyr, spesielt ku, har vært en stor interesse for meg siden jeg var barn. Jeg har alltid hatt et nært og kjært forhold til dyra på garden. Avlsinteressen har jeg nok arvet etter min far som i tillegg til å være bonde også var inseminør, sa Barbro Braastad under overrekkelsen av avlsstatuetten i 2016.

Braastad og mannen tok over gården Prestangen i 2002, og de har levert okser til Geno hele fem ganger. Av disse har én blitt eliteokse ved siden av Gopollen.