Tina bur på ein av dei kaldaste plassane i Midtdalen: - Slikt kan vera sjokk for ein vestlending