Desse hardhausane fekk smaken på utesvømming: Nå får skulen pengar til utstyr

foto